Stöd och Övervakning

Mer än hälften av dem fosfathaltiga gödselmedel i jorden som finns på fälten har blivit icke-absorberande, på grund av nedfall och ackumulering i jordbruksmark och orsakar även att inget fosfat får tillgång i växterna. Fosfat Biogödsel BARVÄR-2 är en ny teknik som hjälper till optimalt utnyttjande av jordfosfat. Nyttiga bakterier av denna biogödsel hydrolyserar effektivt, både mineral-och organiska fosfatföreningar i jorden för att frigöra dem lösliga fosfatjoner som lätt absorberas av växterna. Som det har visats i många fältförsök, har den höga produktiviteten i BARVÄR-2 vid användning av nästan alla typer av grödor och träd bevisats.