Framtida produkter

NITRO KARA Kväve Biogödsel 

 

BARAFSHAN 1 Växternas tillväxt regulator

 

POTACARP Kalium Gödningsmedel

 

IRON CARB %6 Järnkelat Gödningsmedel

 

AUXIN CARP Växternas tillväxt regulator