Allmänna instruktioner för Träd

Varje förpackning av BARVÄR-2 ersätter 100 kg av kemisk fosfatgödselmedel.

För att få en mer effektiv markproduktivitet:

  • Minska användning av kemiska fosfatgödselmedel med minst 50%. (Observera att användning av mer fosfatgödselmedel definitivt motarbetas)
  • Andra alla andra gödselmedel (t.ex. N, K), bekämpningsmedel, etc. kan användas som vanligt

BARVÄR-2 innehåller användbara/nyttiga/goda bakterier som producerar organiska syror och fosfat.

Därför måste:

• BARVÄR-2 förpackningen bevaras i en temperatur mellan 4-30 °C.
• Förpackningen förvaras från direkt solljus och extrema temperaturer.
• Öppnad förpackning bör användas på samma gång.
(BARVÄR-2 fosfat biogödsel är förpackad under aseptiska förhållanden)