BARVÄR-2 för Träd

BARVÄR-2 Fosfat Biogödsel för Träd

BARVÄR-2 innehåller två högeffektiva Fosfat Lösande Bakterier (PSB) som utsöndrar organiska syror. Dessa bakterier hydrolyserar olösliga fosfat till löslig form och gör det tillgängligt för växterna att ta upp fosfatet på ett bättre och lättare sätt.

Fördelar:

 • Genom att bara använda en 100 grams förpackning för 100 Träd.
 • Ökar skörden i genomsnitt med 36%
 • Minskar behovet av kemiska fosfatgödselmedel med 10-50%
 • Minskar dem miljömässiga riskerna jämfört med kemiska gödningsmedel
 • Minskar jordburna sjukdomar
 • Förbättrar jordstrukturen
 • Bättre produktkvalitet
 • 100g räcker till 100 träd
 • Lätthanterlig
 • Minskar kostnader som behövs för kemiska fosfatgödselmedel(t.ex frakt, spridningsutrustning och lager)
 • Produktens hållbarhet är upp till 6 månader (oöppnade förpackning)