Instruktioner för plantor, t.ex. tomat

Tillsätt BARVÄR-2 förpackningens innehåll i 10 liter vatten för att skapa en stamlösning.
Doppa plantans rot/rötter i lösningen strax innan plantering.