Framställning av Barvär-2 stamlösning

För att göra stamlösningen, tillsätt innehållet i ett BARVÄR-2 paket, i 2-5 liter vatten (beroende på storlek och mängden av frön). Filtrera lösningen med hjälp av ett fint tyg. Den beredda lösningen bör vara mer utspädd om stor mängd önskas. Den framställda lösningen kan användas på två olika sätt:

A) För Beläggning av utsäde
Placera fröna på plastarket (undvik exponering av direkt solljus). Bespruta den beredda lösningen på fröna, blanda dem väl och platta sedan till dem till en jämn nivå. Bespruta ytterligare en gång för att sedan placera de i skugga, för att torka ut i 1 timme. Nu är utsädet redo för plantering.

 

B) För Bevattning (Gammaldags bevattnngsmetod):

Första bevattningen sker efter vintersäsong eller en månad efter vårodling. Lös upp/Blanda innehållet i ett Barvär-2 paket i 10-100 liter vatten (beroende på fältstorlek). Ställ dunken vid vattens väg, där det rinner ut i fältet, t.ex bäck eller å (öppningen i dunken ska vara litet, så det rinner sakta ut röret ut i ån) så att lösningen sakta rinner ut i vattnet och därmed blandas och sprids ut i över hela fältet.

Obs!
Våra erfarenheter under dem senaste 8 åren har visat att fröbeläggningsmetoden ger högre/bättre avkastning än den bevattningsmetoden som är gammaldags. Den gamla bevattningsmetoden  är bra om du gör det i 2 omgångar, dock måste andra gången ske 40-50 dagar efter odling.