Allmänna instruktioner för Grödor

Varje förpackning av BARVÄR-2 ersätter cirka 100 kg av kemisk fosfat gödselmedel per hektar eller 3000 Kvm Växthusodling, beroende på fosforhalten i jorden.

För högre produktivitet:

  • Minska behovet av kemiska fosfatgödningsmedel med mellan 50-100%, beroende på fosforhalten i jorden (Observera att användning av mera fosfatgödselmedel definitivt motarbetas)
  • Andra gödselmedel (t.ex. N, K), bekämpningsmedel, etc. kan användas som vanligt

BARVÄR-2 innehåller användbara bakterier som producerar organiska syror och Fosfatas-enzymer.

Därför måste:

  • BARVÄR-2 förpackningen hållas i en temperatur mellan 4-30°C.
  • Förpackningen hållas borta från direkt solljus och extrema temperaturer, frysning eller varmt väder.
  • Allt innehåll i paketet användas vid samma tillfälle när den öppnas, eftersom BARVÄR-2 fosfat biogödsel förpackas under aseptiska förhållanden.