BARVÄR-2 för Grödor

BARVÄR-2 Fosfat Biogödsel för Grödor

Fosfor är en viktig näring för växter som inducerar kraftig tillväxt och som även bidrar till deras motståndskraft mot sjukdomar. Växter använder endast 10-15% av det tillämpade kemiska fosfatgödsel och resten förblir till olöslig form i marken. BARVÄR-2 innehåller två typer av högeffektiva fosfatlösande bakterier (PSB), som utsöndrar organiska syror och Fosfatas-enzymer som hydrolyserar olösliga organiska och oorganiska fosfatföreningar till lösliga fosfatjoner som lättare kan absorberas av växterna.

Fördelar:

  • Genom att bara använda en 100-grams förpackning per hektar eller 3000 Kvm Växthusodling
  • Ökar skörden i genomsnitt med 10-50%
  • Minskar behovet av kemiska fosfatgödselmedel med 10-50%
  • Minskar de miljömässiga riskerna jämfört med kemiska gödningsmedel
  • Minskar jordburna sjukdomar
  • Förbättrar jordstrukturen
  • Bättre produktkvalitet
  • Lätthanterlig
  • Minskar kostnader som behövs för kemiska fosfatgödselmedel (t.ex frakt, spridningsutrustning och lager)
  • Produktens hållbarhet är upp till 6 månader (oöppnade förpackning)