Instruktioner för plantering av träd med användning av AZOTOBARVÄR-1

1. Tillsätt förpackningens innehåll i 100 liter vatten för att skapa en stamlösning (för 100 träd).

2. Gräv 2-4 hål inom 1 meters avstånd runt trädet tills de unga rötterna blir synliga.

3. Häll 1 liter förberedd lösning i hålet för varje träd.

Plantering

1. Tillsätt förpackningens innehåll i 10 liter vatten för att skapa en stamlösning.

2. Doppa rötterna i lösningen strax före plantering.

Under bevattning

1.Tillsätt förpackningens innehåll i 100 liter vatten för att skapa en stamlösning.

2. Börja vattna runt trädet.

Efter ett tag, vid senare bevattningstillfälle, skapa en stamlömlösning igen i en behållare, placera behållaren vid vattnets bana så att den försiktigt/sakta kan rinna ut i marken.