Allmänna instruktioner för Träd

Varje förpackning av AZOTOBARVÄR-1 ersätter mellan cirka 50 kg upp till 100 kg av kemisk kvävegödselmedel.

För att få en mer effektiv markproduktivitet:

  • Minska användning av kemiska kvävegödselmedel med minst 50% upp till 75% (Observera att användning av mera kvävegödselmedel definitivt motarbetas).
  • Alla andra gödselmedel (t.ex. K), bekämpningsmedel, etc. kan användas som vanligt.

AZOTOBARVÄR-1 innehåller användbara, nyttiga och goda bakterier som fixerar luftkväve från jorden.

Därför måste:

  • AZOTOBARVÄR-1 förpackningen bevaras i en temperatur mellan 4-30 °C.
  • Förpackningen förvaras från direkt solljus och extrema temperaturer.
  • Öppnad förpackning helst användas på samma gång (AZOTOBARVÄR-1 kväve biogödsel är förpackad under aseptiska förhållanden).