AZOTOBARVÄR-1 för Träd

AZOTOBARVÄR-1 Kväve Biogödsel för Träd

AZOTOBARVÄR-1 innehåller ett högeffektivt och fördelaktigt Azotobacter som fixerar atmosfäriskt kväve och omvandlar det till ammoniak, som absorberas av växten.

Fördelar:

 • Genom att bara använda en 100 grams förpackning för 100 Träd.
 • Ökar skörden i genomsnitt med 10%
 • Minskar behovet av kemiska kvävegödselmedel med 10-50%
 • Minskar de miljömässiga riskerna jämfört med kemiska gödningsmedel
 • Minskar jordburna sjukdomar
 • Förbättrar jordstrukturen
 • Bättre produktkvalitet
 • 100g räcker till 100 träd
 • Lätthanterlig
 • Minskar kostnader som behövs för kemiska fosfatgödselmedel (t.ex frakt, spridningsutrustning och lager)
 • Produktens hållbarhet är upp till 6 månader (oöppnade förpackning)