Framställning av AZOTOBARVÄR-1 stamlösning

För att göra stamlösningen, tillsätt innehållet i ett AZOTOBARVÄR-1 paket, i 2-5 liter vatten (beroende på storlek och mängd av utsäden). Filtrera lösningen med hjälp av ett fint tyg. Den beredda lösningen bör vara mer utspädd om stor mängd önskas. Den framställda lösningen kan användas på två olika sätt:

A) För Beläggning av utsäden Placera utsäden på plastarket (undvik exponering av direkt solljus). Bespruta den beredda lösningen på utsäden, blanda dem väl och platta sedan till dem till en jämn nivå. Bespruta ytterligare en gång för att sedan placera de i skugga, för att torka ut i 1 timme. Nu är utsäden redo för plantering.

B) För Bevattning (Gammaldags bevattnngsmetod):

Första bevattningen sker efter vintersäsongen, eller en månad efter vårodling. Lös upp/Blanda innehållet i ett AZOTOBARVÄR-1 paket i 10-100 liter vatten (beroende på fältstorlek). Ställ dunken vid vattnets väg där det rinner ut i fältet t.ex bäck eller å (öppningen i dunken ska vara litet, så det rinner sakta ut röret ut i ån) så att lösningen sakta rinner ut i vattnet och därmed blandas och sprids ut i över hela fältet.

Obs! Våra erfarenheter under dem senaste 3 åren har visat att metoden av utsädesbeläggning ger högre/bättre avkastning än den bevattningsmetoden som är gammaldags. Den gamla bevattningsmetoden  är bra om du gör det i 2 omgångar, dock måste andra gången ske 40-50 dagar efter odling.