Allmänna instruktioner för Grödor

Varje förpackning av AZOTOBARVÄR-1 ersätter mellan cirka 50 upp till 100 kg av kemisk kvävegödselmedel per hektar eller 3000 Kvm Växthusodling, beroende på vilken sorts växt som odlas.

För högre produktivitet:

  • Minskar behovet av kemiska kvävegödningsmedel mellan 50-100%, beroende på vilken sorts växt som odlas (Observera att användning av mera kvävegödselmedel definitivt motarbetas).
  • Andra gödselmedel (t.ex. P, K), bekämpningsmedel, etc. kan användas som vanligt.

Därför måste:

  • AZOTOBARVÄR-1 förpackningen bevaras i en temperatur mellan 4-30°C.
  • Förpackningen förvaras från direkt solljus och extrema temperaturer, frysning eller varmt väder.
  • Öppnad förpackning helst användas på samma gång (AZOTOBARVÄR-1 kväve biogödsel är förpackad under aseptiska förhållanden).