Produkter

Green Biotech  jobbar för diversifiering och förädlande av produkter.

Överensstämmande med internationella normer, uppnår Green Biotech kontinuerligt bästa kvalitet, snabba leveranser och eventuella tjänster efter försäljning av produkten.

För närvarande tillverkar Green Biotech fem typer av fosfat biogödsel i form av alla Grödor(Växthusväxter), Träd, Citrussläktet, Pistasch och Sojabönor. Även två unika kväve Biogödsel för grödor och träd.

 Barvär-2 Fosfat Biogödsel för Grödor,100-gram förpackning per hektar

 

Barvär-2 Fosfat Biogödsel för Träd, 100-gram förpackning för 100 träd (en gram för ett träd)

 

 AzotoBarvär-1 Kväve Biogödsel för grödor, 100-gram förpackning per hektar

AzotoBarvär-1 Kväve Biogödsel för Träd, 100-gram förpackning per hektar

Barvär-2 Fosfat Biogödsel för Citrussläktet, 120-gram förpackning för 100 Citrussläktet träd

 

Barvär-2 fosfat biogödsel för Pistasch, 150-gram förpackning för 100 Pistaschträd

Barvär-2 fosfat biogödsel för Sojabönor, 100-gram förpackning per hektar