Om Sweden Green Biotech

Sweden Green Biotech HB är den enda representanten i hela Sverige och Europa för Green Biotech Inc. Sweden Green Biotech HB är registrerad hos Sveriges Bolagsverk med organisationsnummer 969757-4706. Dessutom är Sweden Green Biotech HB godkänd för F-skatt och momsregistreringsnummer är SE969757470601 hos Skatteverket.

Sweden Green Biotech importerar BARVÄR-2 Fosfat Biogödsel (På engelska: BARVAR-2 Phosphate Biofertilizer) i Sverige och vi säljer till alla företag som har lantbruksverksamhet i Sverige eller EU-området. Denna produkt är det bästa alternativet för ersättning av kemiska fosfat gödselmedel.

Nu importerar vi ytterligare en unik produkt som heter AzotoBarvär-1 Kväve Biogödsel. Den nya produkten är också helt naturlig och miljövänlig, men denna ersätter istället kemiska kvävegödselmedel.

Produktens funktion är lik Barvär-2 fosfat biogödsel, men i detta fall ingår en annan typ av bakterie, som fixerar luftkväve och för vidare det till jorden och minskar behovet av kemiska kvävegödselmedel med upp till 50%.

Sweden Green Biotech fick godkänd införselscertifikat från Jordbruksverket för införsel och för att sälja BARVÄR-2 Fosfat Biogödsel. Vi fick KRAV-certifikatet för ekologisk odling med BARVÄR-2 Fosfat Biogödsel samt AzotoBarvar-1 Kväve Biogödsel. Dessutom har denna produkt flera olika internationella certifikat.

Sweden Green Biotechs försäljningspolicy bygger på grossistorder, men beroende på behoven hos våra kunder har vi specifika krav för detaljhandeln. För mer information, kontakta oss.