Om Green Biotech

Green Biotech grundades år 2002 med syfte att utveckla ny och miljömässigt säker jordbruksteknik i världsklass. Fosfat Biogödsel, varumärks som BARVÄR-2 en  hydrolyserare som är företagets huvudprodukt. Barvär-2 är resultat av ett gigantiskt forskningsprojekt som görs av en grupp forskare, med huvudsyfte att ersätta kemiska gödselmedel. Effekten av dem nyttiga bakterierna i denna biogödsel gör att både organiska och oorganiska fosfatföreningar i marken frigör dem lösliga fosfatjoner som lättare kan  absorberas av växterna. Den höga produktiviteten av BARVÄR-2 har bevisats i flera fältförsök på nästan alla typer av grödor och träd.

Green Biotech exporterar BARVÄR-2 till Turkiet, Thailand, Iraq, Pakistan, Tadjikistan, Afghanistan, UAE (Dubai), Ukraina och nu i Sverige.

 

VD: Mohammad Kazem Malboobi

Uppdrag: Utveckling av ny och miljömässigt säker jorbruksteknik i Världsklass.

Arena: Hela världen - Europa, Asien och Mellanöstern.
Policy: Att stödja och ta hand om immateriell rätt och innovation.
Hålla hög standard i teknologi, varor och tjänster som erbjuds av företaget.
Utnyttja tekniker som är konkurrenskraftiga globalt.
Genomföra miljömässigt säker bioteknik inom jordbruket.

Strategier:
Attraktion, utnyttjande och genomförande av grön Bioteknik inom jordbruket,
som är konkurrenskraftiga på global nivå.
Samverkan med andra teknikutvecklare i världen.

Väsentlig kompetens:
Tillgång till universitet och forskningsinstitut och resurser att använda anställda biotekniker.
Tillgång till regionala marknader, särskilt i Mellanöstern och regioner i centralasien.

Spektrum av aktiviteter: 
Teknikutveckling och genomförandet upp till etablering av massproduktionsverktyg.

Funktioner:
Bildande av forskningssamarbete (gemensam forskning) och utvecklingsteam.
Marknadsföring av teknik, varor och tjänster, särskilt inom Mellanöstern och Centralasien.