Om oss

Green Biotech grundades år 2002 med syfte att utveckla nya, och miljömässigt säker jordbruksteknik i världsklass. Fosfat Biogödsel, varumärks som BARVÄR-2, en hydrolyserare som är företagets huvudprodukt. Barvar-2 är ett resultat av ett gigantisk forskningsprojekt som görs av en grupp framstående iranska forskare med huvudsyfte att ersätta kemiska fosfatgödselmedel. Effekten av dem nyttiga bakterierna i denna biogödsel gör att både organiska och oorganiska fosfatföreningar i marken frigör dem lösliga fosfatjoner som lättare kan absorberas av växterna. Den höga produktiviteten av BARVÄR-2 har bevisats i flera fältförsök på nästan alla typer av grödor och träd.

Från och med år 2010, efter mer än 10 års forskning kring möjligheter för bakterier att fixera kväve, fick man till slut ett framgångsrikt resultat och ur det upptäckte man ett unikt Kväve Biogödsel som fixerar luftkväve och för vidare det till jorden. År 2011 nådde denna produkt, AzotoBarvar-1 Kväve Biogödsel, marknaden. Jordbrukare visade ett stort stöd för denna produkt och föredrar att använda denna produkt istället för kemiska gödselmedel.

Green Biotech bär ansvaret för att tillhandahålla produkter av högsta kvalitet till sina kunder med sitt ständigt utvecklande tillverkningsteknik och ett fungerande FoU . Green Biotech äger många utmärkelser och certifikat för sin innovativa Biogödselprodukt.