FoU

Forskning Och Utveckling

Green Biotech är frontlinjen för att upptäcka och utveckla bättre lösningar inom jordbruksområdet. Tack vare våra duktiga och ambitiösa forskare kan vi fokusera på vetenskaplig kvalitet, leverera nya miljövänliga produkter (inklusive biogödsel som har visat sig vara effektivare än kemiska gödselmedel).
På FoU-avdelningen, har vi som huvudansvar att fokusera på forskning för gröna idéer, forskningskontrakt, stöd, sponsring och sourcingprojekt med anknytning till företagets område.
Vi erbjuder regelbundet dem senaste resultaten av vår forskning till företagets partners både lokalt och internationellt.